Auteursrechten

H.C.M. Vorst 1-7-2021

De SchoolVragenLijst (SVL) en de SAQI zijn vragenlijsten die sinds 1982 zijn ontwikkeld en voortdurend verbeterd: snellere verwerking, systematische rapportage, klinische adviezen, adaptieve toepassingen, drie niveaus van rapportage, vereenvoudigde afnames. Tevens moeten volgens de inspectie getalsmatige aanwijzingen voor de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst beschikbaar zijn. Dat kost veel inspanning en kennis van zaken. De instrumenten van onze uitgever zijn Cotan-goedgekeurd en worden komend jaar opnieuw gekeurd.

De zinnen van de test, de namen van de schalen en de normen (stanines) worden wettelijk beschermd door auteursrechten. Gebruik van de onderdelen zonder betaling is strafbaar. Wie een eigen vragenlijst wil hebben moet nieuwe zinnen maken en nieuwe schalen bedenken. Omdat de uitgever merkt dat de laatste jaren meer gebruikers overgaan tot illegaal gebruik van de vragenlijst, moeten we meer toezien dat gebruikers eerlijk handelen.

De kosten van de verbeteringen en vernieuwingen zijn ongeveer 60 duizend euro per jaar. Die moeten eerst verdiend worden. De gebruiker van de vragenlijsten betaalt per leerling tussen 2 en 3 euro. Dat is niet veel. De schriftelijke versie (SVL, via Pearson Amsterdam) kost beduidend meer. Tests van andere uitgevers zijn veel duurder.

De uitgever besteedt tevens 40 duizend euro per jaar aan de ontwikkeling van nieuwe tests en vragenlijsten, zoals de Fysieke School Veiligheid Monitor en de Vragenlijst Sociale Veiligheid in de klas en op school. De uitgever heeft zich ook gespecialiseerd in opsporing en diagnostiek van dyslexie: twee testbatterijen voor de groepen 5 t/m 8 van de basisschool, één testbatterij voor latere leeftijd (middelbare school en volwassenen), en een korte en lange vragenlijst voor alle leeftijden waarin verslag wordt gedaan van 30 verschillen tussen mensen met en zonder dyslexie.