PsiTestuitgevers
Psi Testuitgevers ontwikkelt psychologische tests en publiceert deze via het internet, vooral voor basis- en voortgezet onderwijs.
 
verschenen producten
Dyslexie Dyslexie
Studie/beroep Studie/beroep
Veiligheid Veiligheid
recente publicaties

Publicaties

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verwerven in het sociaal, emotioneel en gedragsmatig functioneren van de leerling en het ontwikkelen van een methode voor vroegtijdige signalering van psychische problemen middels een semi-gestructureerd interview.

Pesten en gepest worden - M. Dekker, H.C.M. Vorst & W.H.M. van Osch
Pesten is een verschijnsel dat voorkomt in alle culturen, alle landen, alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden.